Animation

Boardroomadvies

De onafhankelijke begeleiding van een externe governance expert kan vraagstukken vooruit helpen en het goede gesprek stimuleren. Onze governance adviseurs staan raden van toezicht en raden van bestuur bij om te komen tot oplossingen en risico’s te mitigeren. En ook om kansen te zien en te verzilveren. Zij putten uit hun persoonlijke ervaring in bestuur en toezicht en maken gebruik van gevalideerde analyse-instrumenten, zoals de online surveys van ZelfevaluatieOnline en Personality Drives testen. Zo krijgen de adviseurs snel inzicht in de aanwezige patronen en dynamieken. Wat zij kunnen betekenen in uw specifieke context bespreken zij graag.

Onafhankelijk en neutraal

Soms is expertise van buitenaf gewenst. Onze adviseurs kijken met een onafhankelijke blik en zijn neutraal in het gesprek. Dit kan relevant zijn bijvoorbeeld bij:

 • jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht
 • ontwikkeling van een toezichtvisie
 • professionalisering van de raad als collectief
 • governance advies bij fusie of structuurverandering
 • advies bij herbenoeming of belangenverstrengeling
 • coaching van bestuursleden en toezichthouders

Wat onze adviseurs kunnen betekenen in uw specifieke context bespreken zij graag.

Contact

ZelfevaluatieOnline

Het is goed gebruik dat de raad zichzelf een keer per jaar evalueert. ZelfevaluatieOnline biedt een online survey met circa 60 governance-proof vragen; de resultaten worden gebenchmarkt tegen meer dan 2.000 resultaten uit een groot aantal bedrijven en organisaties. In één oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over het functioneren van uw raad.

De all online tool voor zelfinzicht

 • van aanvraag tot rapportage online
 • korte doorlooptijden
 • verdiepend en verhelderend
 • compacte governance-proof vragenlijst
 • heldere rapportage met gebenchmarkte resultaten
 • anoniem in een beveiligde omgeving
ZelfevaluatieOnline

Sectorspecifieke evaluatie

Naast de vragenlijst die gebaseerd is op de Nederlandse Corporate Governance Code zijn er inmiddels een aantal sectorspecifieke vragenlijsten ontwikkeld, waaronder vragenlijsten voor de zorgsector en de onderwijssector.
Via de knoppen hieronder komt u bij de juiste survey.

ZelfevaluatieOnline Zorg ZelfevaluatieOnline Onderwijs