Animation

Samenwerking

Wesselo Governance is een partnership van Wesselo en NR Governance. Beiden zijn gerenommeerde bureaus met meer dan 20 jaar ervaring en expertise op het gebied van executive search en governance. Wij streven ernaar om opdrachtgevers, kandidaten en relaties goed voor te lichten op het gebied van bestuur en toezicht.

Met gerichte opleidingen voor bestuurders en toezichthouders in de (semi) publieke sector, bijeenkomsten en publicaties stelt Wesselo Governance hen in staat de eigen impact te vergroten en invulling te geven aan de maatschappelijke waarden van de organisaties waar zij voor staan.

Bovendien ondersteunt Wesselo Governance bij governance-vraagstukken en de jaarlijkse zelfevaluatie van raden van toezicht met online surveys en persoonlijke begeleiding.

NR Governance
NR Governance stelt organisaties in staat zich te ontwikkelen en te profileren. Met integriteit, oorspronkelijkheid en met een duurzaam resultaat. Daar zijn de juiste mensen voor nodig, en de juiste kennis. Die beide op zo’n manier verankerd worden dat het effect maximaal is.

Daarom richt NR zich op alle facetten van good governance. Opdat zowel personen als organisaties als het vak zich kunnen ontwikkelen en bewijzen. We bieden advies, selectie, opleiding en kennis. Vier facetten die elkaar voeden, uitdagen en versterken. In theorie, in de praktijk en vooral op het snijvlak van die twee.

Naar NR Governance

Wesselo & PartnersWesselo
Wesselo staat voor executive search van topfuncties in de publieke sector.
Met een gedegen aanpak en jarenlange ervaring vinden wij de kandidaten die in een complexe context excellente prestaties leveren.

Bestuurders, directieleden, managers en toezichthouders voor onderwijs- en kennisintensieve organisaties, zorg- en welzijnssector, woningcorporaties en overheden. Met meer dan 25 jaar ervaring als adviseur en gesprekspartner kent Wesselo de publieke sector en de strategische vraagstukken die vragen om goed bestuur en leiderschap.

Naar Wesselo