Animation

Kennis

Wesselo Governance investeert in de verdere professionalisering van bestuur en toezicht in de semipublieke sector. Met onderzoek, best practices en aansprekende publicaties zet Wesselo Governance zich in voor het ontwikkelen, verdiepen en delen van kennis rondom good governance en streeft ernaar relaties, kandidaten en opdrachtgevers goed voor te lichten op het gebied van bestuur en toezicht. Jaarlijks kunt u van ons een publicatie verwachten rond een actueel governance thema.

adviezen uit de dagelijkse governancepraktijk

Publicatie

De 7 B’s van goed werkgeverschap

De werkgeversrol is een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Toch krijgt deze kerntaak in de semipublieke sector nog niet altijd de vereiste aandacht en professionele invulling, merken we als NR Governance en Wesselo in de praktijk.

Symposium

Op 18 april 2024 presenteerden we de publicatie tijdens het symposium ‘De 7 B’s van goed werkgeverschap’ in LLokaal van mboRijnland in Leiden.

We bespraken onze bevindingen met verschillende experts op het gebied en reiken het eerste exemplaar uit aan Liesbeth Spies, Burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Bestel publicatie
 • De 7 B's van goed werkgeverschap

  De 7 B's van goed werkgeverschap

  De 7 B's van goed werkgeverschap
  Klik op het plaatje hiernaast en bekijk deze publicatie:

  1. DE B VAN BEMENSING
  2. DE B VAN BENOEMEN
  3. DE B VAN BEOORDELEN
  4. DE B VAN BELONEN
  5. DE B VAN BALANS
  6. DE B VAN BEGELEIDEN
  7. DE B VAN BOARDROOMDYNAMIEK

  Uitgave april 2024, 126 pagina's, A6 formaat

Publicatie

Over diversiteit en dilemma’s

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezicht leidt tot betere resultaten, blijft de praktijk achter. De vraag is dan ook niet of diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom belangrijk zijn, maar waarom we deze ondanks de vele inzet nog niet terugzien zoals gehoopt.

Om deze vraag te beantwoorden brachten NR Governance en Wesselo een survey uit onder (aankomend) toezichthouders en commissarissen naar hun visie en ervaring met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom. Benieuwd naar de uitkomsten?

Symposium
Op 11 oktober 2023 presenteerden we de uitkomsten tijdens het symposium ‘Over diversiteit en dilemma’s’ in het ROC Mondriaan in Den Haag. We bespraken onze bevindingen met verschillende experts op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en reikten de eerste publicatie(s) uit aan die personen die vanuit hun eigen achtergrond en expertise het verschil maken op dit thema.

Bestel publicatie
 • De dilemma's van diversiteit in de boardroom

  De dilemma's van diversiteit in de boardroom


  Klik op het plaatje hiernaast en bekijk deze publicatie:

  1. De dilemma’s van diversiteit
  2. Proces naar een benoeming – meer diversiteit in de boardroom
  3. Het verzilveren van diversiteit – meer inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom
  4. Tien good practices voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom

  Uitgave oktober 2023, 48 pagina's, A6 formaat

Publicatie 

Onboarding essentieel voor good governance

Het lijkt zo voor de hand liggend – er moet een goed introductieprogramma komen voor de recent benoemde commissaris of bestuurder. NR Governance en Wesselo zien dat de praktijk anders uitwijst. Met de publicatie Onboarding van commissarissen en bestuurders vragen wij aandacht voor onboarding en waarom dit essentieel is voor good governance.

Dit doen we aan de hand van een aantal voorbeelden in en rond de bestuurskamers in Nederland, waarbij beide kanten worden belicht. Enerzijds vanuit best practice, voorbeelden waaruit blijkt dat onboarding substantieel heeft bijgedragen aan de kans van slagen voor de nieuwe commissaris of bestuurder. Anderzijds vanuit bad practice, waarmee we aandacht willen vragen voor de risico’s wanneer een introductieprogramma ontbreekt of onvoldoende relevant is uitgewerkt.

Advies, suggesties en inspratie
Onboarding is een onderbelicht facet in onze searchpraktijk waarover we graag met u in gesprek willen gaan. En vanuit die professionele ambitie bevat deze publicatie uiteraard adviezen en suggesties ter inspiratie bij de eerstvolgende vacature in uw RvC en RvB.

Bestel publicatie
 • Onboarding van commissarissen en bestuurders

  Onboarding van commissarissen en bestuurders


  Klik op het plaatje hiernaast en bekijk deze publicatie:
  1. Onboarding is een conditio sine qua non!
  2. Wat maakt onboarding zo lastig?
  3. De eerste 100 dagen of hit the ground running?
  4. Wie is verantwoordelijk voor onboarding?
  5. De stappen voor en na onboarding
  6. Adviezen voor een relevant introductieprogramma

  Uitgave november 2022, 48 pagina's, A6 formaat