Animation

Wesselo Governance

Goed bestuur en toezicht werkt als katalysator voor de maatschappelijke meerwaarde van de brede publieke sector. Dit vraagt van bestuurders en toezichthouders dat zij zich continu verdiepen en verbreden. Met een rijk aanbod van opleidingen, bijeenkomsten, advies en publicaties stelt Wesselo Governance hen in staat de persoonlijke impact te vergroten en organisaties te versterken. Met moreel leiderschap als kompas en vertrouwen en respect als resultaat.