Nieuwe publicatie! De 7 B’s van goed werkgeverschap

De werkgeversrol is een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Toch krijgt deze kerntaak in de semipublieke sector nog niet altijd de vereiste aandacht en professionele invulling, merken we als NR Governance en Wesselo in de praktijk.

Symposium
Op 18 april 2024 presenteerden we de publicatie tijdens het symposium ‘De 7 B’s van goed werkgeverschap’ in LLokaal van mboRijnland in Leiden.

We bespraken onze bevindingen met verschillende experts op het gebied en reiken het eerste exemplaar uit aan Liesbeth Spies, Burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Bekijk de publicatie hier.

Naar nieuwsoverzicht