Over diversiteit en dilemma’s symposium 11 oktober 2023

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezicht leidt tot betere resultaten, blijft de praktijk achter. De vraag is dan ook niet of diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom belangrijk zijn, maar waarom we deze ondanks de vele inzet nog niet terugzien zoals gehoopt.

Om deze vraag te beantwoorden brachten NR Governance en Wesselo (winnaar van de Executive Search Award 2023) een survey uit onder (aankomend) toezichthouders en commissarissen naar hun visie en ervaring met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom. Uit de reacties van 78 deelnemers en twee verdiepende round tables kwamen interessante bevindingen over onbewuste (voor-)oordelen, dilemma’s en adviezen waarmee we het gesprek hierover naar een volgend niveau willen tillen.

Uitkomsten

Benieuwd naar de uitkomsten? Op 11 oktober aanstaande presenteren we de uitkomsten tijdens het symposium ‘Over diversiteit en dilemma’s’ in het ROC Mondriaan in Den Haag. We bespreken onze bevindingen met verschillende experts op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en reiken de eerste publicatie(s) uit aan die personen die vanuit hun eigen achtergrond en expertise het verschil maken op dit thema.

Programma

 • 15:00 uur – Inloop
 • 15:30 uur – Dagvoorzitter Marlies de Ruyter de Wildt, dagvoorzitter, governance adviseur en toezichthouder. Welkom en presentatie resultaten survey
 • 15:50 uur – Keynote Machteld de Jong, lector diversiteitsvraagstukken Inholland, omtrent normgedrag
 • 16:20 uur – Panel:
  – Zoë Papaikonomou (auteur ‘de inclusiemarathon’, managementboek van het jaar 2022)
  – Hasib Moukaddim (directeur bij Hogeschool Windesheim Almere en toezichthouder)
  – Machteld de Jong (lector diversiteitsvraagstukken)
 • 17:00 uur – Uitreiking resultaten ronde tafel gesprekken/publicatie
 • 17:30 uur – Dankwoord en start borrel

Voor wie

Het symposium is bedoeld voor zowel (aankomende) commissarissen en toezichthouders als bestuurders van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Daarbij streven we naar een samenstelling van mensen met een breed scala aan mens- en wereldbeelden en achtergronden.

Naar nieuwsoverzicht