De werkgeversrol van commissarissen en toezichthouders is toe aan professionalisering én moet mee-ademen met maatschappelijke ontwikkelingen, zo komt naar voren tijdens het symposium en de publicatie De 7 B’s van goed werkgeverschap van kennisplatform Wesselo Governance op 18 april 2024. ‘Haal de pijn en de cultuurrisico’s in de organisatie boven water.’

Lees verder…

De werkgeversrol is een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Toch krijgt deze kerntaak in de semipublieke sector nog niet altijd de vereiste aandacht en professionele invulling, merken we als NR Governance en Wesselo in de praktijk.Lees verder…

In deze nieuwsbrief o.a. het symposiumverslag van 11 oktober ‘Heb de moed om kleur te bekennen’, onze nieuwe publicatie en onze opleidingen voor 2024!
Lees verder…

Om de voordelen van diversiteit & inclusie in de boardroom te verzilveren, moeten we leren omgaan met de in de praktijk ervaren dilemma’s, zo komt naar voren uit een nieuw onderzoek en een symposium van Wesselo Governance. ‘Als je als bestuurder of commissaris passief instemt met wéér een benoeming uit het eigen netwerk, maak je actief misbruik van je macht.’

Lees verder…

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezicht leidt tot betere resultaten, blijft de praktijk achter. De vraag is dan ook niet of diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom belangrijk zijn, maar waarom we deze ondanks de vele inzet nog niet terugzien zoals gehoopt.

In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie over ons opleidingsprogramma, een interview met Lidewij Geertsma en Olaf Smits van Waesberghe over het kennisplatform Wesselo Governance en een nieuwe survey inzake het thema ‘De dilemma’s van diversiteit in de boardroom’.

Lees verder…